България

  • Home
  • България

България – идеално място за бизнес с динамично развитие и конкурентни условия

България се намира в центъра на динамично развиващ се регион. В радиус от 500 км от София има популация от над 60 милиона човека, в 10 държави, повечето от които скоро са поели пътя към пазарната икономика. Това е огромен пазар със една от най-бързо растящите нужди в Европа.

  • От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на ЕС
  • София разполага с висококвалифицирана работна сила с владеене на множество чужди езици, както и най-конкурентноспособните условия на заплащане в Европа
  • Най-ниските експлоатационни разходи и данъчни ставки в Европа
  • Корпоративен данък в размер на 10%
  • Безмитна търговия с промишлени стоки между България и ЕС, Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA) и Турция
  • София е финансовият център на страната. Тук се намират централите на най-големите български институции
  • Ниска степен на безработица от около 7%, при средна стойност за Европа от 10%
  • Прекрасен климат, красива природа, гостоприемство, добър стандарт на живот

Централното и стратегическо географско разположение на София формира перфектна среда за нарастващия пазар на Балканите. София има богата история, различни гледни точки, бизнес начинания от всякакъв произход и стандарт на живот, за които се грижат множество съвременни компании от сектора на услугите.