Евро проекти

  • Home
  • Евро проекти

Нашите клиенти които се интересуват от кандидатсване за субсидии от ЕС могат да се възползват от местоположението на Логистичен Парк Божурище. Наемайки площи и развивайки бизнес при нас Вие ще имате възможност да кандидаствате по различни грантове.

  • ОП “Регионално Развитие”;
  • ОП “Конкурентноспособност”;
  • Възможно е кандидатстване и по други грантове при развитие на определени типове бизнес.